Project details

Start date: 24-07-2023
Status: Afgerond
Duration: 3 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Judy Weterings

Sustainable Development Goals

reduced inequalities

Beperkte basisvaardigheden

Dit PAO richt zich op mensen met beperkte basisvaardigheden. Hiermee wordt bedoeld dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven, gecijferdheid en/ of over weinig tot geen digitale vaardigheden beschikken. Dit is in onze complexe maatschappij op zowel individueel als maatschappelijk niveau problematisch. De doelgroep is heterogeen en de oorzaken en de gevolgen zijn zeer divers en raken meerdere leefdomeinen. Hoewel er veel gebeurt – er is veel onderzoek en veel aanbod – lijkt de doelgroep niet (voldoende) bereikt te worden, met name de zogenoemde NT-1’ers oftewel mensen met Nederlands als eerste taal. Uit casestudies blijkt dat samenwerking van overheid, uitvoeringsinstanties en dienstverleners cruciaal is, evenals overkoepelend beleid en maatwerk.

In dit PAO ligt de nadruk op het bereiken van de groep mensen met beperkte basisvaardigheden in een wijk in Bergen op Zoom en de vraag wat er nodig is om niet gehinderd te worden in het dagelijkse leven door beperkte basisvaardigheden.

Situation

Er is een grote groep Nederlanders, ca. 12% van de volwassenen, die niet beschikt over voldoende basisvaardigheden. Onder basisvaardigheden wordt verstaan: lezen en schrijven, gecijferdheid en/ of digitale vaardigheden op basisschoolniveau. Een gebrek aan deze vaardigheden kan leiden tot allerlei problemen in verschillende leefdomeinen.

PAR Design

PAR-goal

Het maken en uitvoeren van een plan dat past bij de behoeften van de mensen met beperkte basisvaardigheden om niet belemmerd te worden om mee te doen in de maatschappij, samen met belanghebbenden op dit gebied in Bergen op Zoom.

Outcome

Gewenste situatie: Mensen worden in het meedoen in de maatschappij niet gehinderd door beperkte basisvaardigheden.

Project images