Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: Oktober 2019
Status: Afgerond
Duration: Vijf maanden
Country: Nederland
Partner organisation: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gemeente Tilburg

Sustainable Development Goals

PAR Report

Other related readings

Destigmatiseren van sekswerk in Tilburg

Een PAO naar de manieren waarop betrokkenen het stigma op sekswerk in Tilburg kunnen verminderen.

“In het najaar van 2019 startten wij, Mischa en Minke, een Participatief Actieonderzoek in de gemeente Tilburg om het stigma rond sekswerk te verminderen. Deze video, opgenomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met Seksworks en de gemeente, laat zien welke belangrijke lessen de deelnemers leerden over stigma, sekswerk en samenwerking gedurende het Participatief Actieonderzoek. 

Wij zijn er trots op dat wij hieraan mochten bijdragen. Wij hopen dat dit ook andere gemeenten inspireert via deze methodiek oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken, bijvoorbeeld rond sekswerk. 

Via onder andere de SWAD, Sekswerker Alliantie Destigmatisering, blijven wij ons hard maken om door middel van Participatief Actieonderzoek het stigma op sekswerk te verminderen. Kijk vooral ook rond op de website van SevenSenses om meer te leren over de methodiek en opleidingsmogelijkheden!”

 

Project team

Situation

Sekswerkers wereldwijd hebben te maken met stigma en geweld. Geweld tegen sekswerkers hangt vaak samen met stigma. Destigmatisering van sekswerk is daarom erg belangrijk. Dit PAO richt zich op manieren waarop betrokkenen het stigma op sekswerk in Tilburg kunnen verminderen. Bij dit allereerste PAO voor en door sekswerkers zijn niet alleen sekswerkers betrokken. Zij werken juist samen met de gemeente, politie, hulpverleners en andere betrokkenen om een positieve verandering in gang te zetten voor sekswerkers in Tilburg en omstreken. Te vaak worden prostitutiebeleid of programma’s gericht op sekswerkers vormgegeven zonder hierbij sekswerkers te betrekken. Via deze pilot willen wij onderzoeken of Participatief Actieonderzoek (PAO) een succesvolle methodiek is om sekswerkers, gemeenten, politie en hulpverleners samen naar passende oplossingen te laten zoeken en meer samen te laten werken.

PAR Design

Outcome

Uit het actieonderzoek kwamen zes thema’s naar voren die voor alle betrokkenen belangrijk zijn en direct of indirect bijdragen aan stigmavermindering van sekswerk. Naast 1) Destigmatisering zijn dat 2) Laagdrempelige hulpverlening; 3) Samenwerken; 4) Klankbordgroep Seksworks; 5) Veilige werkplekken en 6) Laagdrempelige toegang tot politie en gemeente. Op deze thema’s zijn acties geco-creëerd door de sekswerkers en andere betrokkenen zoals politie, gemeente en welzijnsorganisaties die zij momenteel uitvoeren.

Impact

Door met elkaar oplossingen te verzinnen rond deze thema’s is verandering al in gang gezet en voelen deelnemers zich gemotiveerd en gesterkt om door te zetten, met in korte tijd veel mooie en concrete resultaten tot gevolg. De klankbordgroep Seksworks is ten tijde van het actieonderzoek letterlijk en figuurlijk gegroeid, net als de samenwerking tussen alle partijen. Er is meer begrip en samenhorigheid ontstaan. Sekswerk en de goede samenwerking in Tilburg kwamen positief in het nieuws. Er is een structureel gezamenlijk spreekuur opgezet. Prostitutie Maatschappelijk Werk Hart voor Brabant kreeg een nieuwe neutrale benaming. Er is gewerkt aan heldere informatie over sekswerk, regelgeving en de verschillende voorzieningen in de vorm van een flyer en de website van Seksworks. Gezamenlijke workshops worden uitgewerkt met sekswerkers, de politie en de gemeente. Bij de politie ontstonden mooie nieuwe initiatieven om de samenwerking tussen de politie en sekswerkers te verbeteren en samen misstanden tegen te kunnen gaan. De eerste stappen voor een non-profit bordeel door en voor sekswerkers zijn gezet. Bovendien hebben de partijen afgesproken regelmatig bij elkaar terug te blijven komen om nieuwe actieplannen uit te werken. Al deze initiatieven samen vormen een stevig fundament voor verdere destigmatisering en samenwerking rond sekswerk in de gemeente Tilburg. Dit zal bijdragen aan de gezonde en veilige sector die alle deelnemers graag zien.

 

Op basis van onze ervaringen blijkt dat PAO rond het thema sekswerk niet alleen succesvol is om samen oplossingen te zoeken én te realiseren rond een vraagstuk zoals destigmatisering, maar dat de methodiek ook wederzijds begrip, samenwerking en betekenisvolle participatie bevordert.

 

 

Project images