Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: 06-02-2023
Status: Afgerond
Duration: 5 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Melissa Claerhoudt
Partner organisation: Bravis Moeder & Kindcentrum

PAR Report

Participatief Actieonderzoek – nazorg/verwerking ouders neonatologie

Wereldwijd wordt één op de tien baby’s te vroeg geboren (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2022). Te vroeg geboren, te klein geboren of zieke baby’s zijn vaak langere tijd opgenomen op de neonatologie afdeling. Ouders besteden daardoor vaak een langere, heftige periode in het ziekenhuis. Een rollercoaster van angst, stress en allerlei emoties. Wanneer zij na deze periode het ziekenhuis verlaten is er een einde gekomen aan de informatievoorziening en intensieve begeleiding vanuit het ziekenhuis. Een periode waarin vaak pas beseft wordt wat er allemaal is gebeurd, maar tegelijkertijd de zorg voor het kind niet stopt. In dit Participatief Actieonderzoek wordt gekeken hoe de nazorg en/of verwerking voor ouders die een complex geboorteverhaal hebben meegemaakt het beste kan plaatsvinden.

Situation

Het Moeder en Kindcentrum (MKC) belt ouders 1 week na het verlaten van de afdeling neonatologie op, om te vragen hoe het gaat. Vanaf dat moment hebben ouder en kind enkel nog poliklinische afspraken met de kinderarts. Het ziekenhuis merkt dat ouders vaak na een aantal weken/maanden of zelfs na 1 jaar nog contact zoeken. Dit doen ouders om zorgverleners even te bedanken en terug te blikken op de tijd in het ziekenhuis. Het MKC denkt om deze reden dat er een behoefte is om meer te doen met het stukje nazorg en verwerking voor ouders. Een van de ideeën is dan ook een na-zorg-bijeenkomst voor ouders te organiseren. Daarnaast is er in de huidige situatie vaak alleen blijvend contact met de ouders wanneer er een klacht wordt ingediend/iets niet goed gaat. Dit heeft weer invloed op het werkgeluk van de medewerkers. Als laatste zijn er verschillende onderzoeken en experts die aangeven hoe belangrijk het is te zorgen voor een goede verwerking voor ouders. Zo geeft Veer-Krachtige Ouders aan “Preventie-(na)zorg is belangrijk, vooral voor ouders die geen roze wolk ervaren hebben”.
“Ouders hebben behoefte en profijt aan ondersteuning rondom de nazorg van hun te vroeg of SGA geboren kind” (Federatie Medisch Specialisten, 2013)
Genoeg aanleiding om met dit thema aan de slag te gaan dus!

PAR Design

PAR-goal

Het met belanghebbende co-creëren en realiseren van een actieplan teneinde van een goede verwerking/nazorg voor ouders wiens kindje langer dan 1 week op de neonatologie afdeling van het Bravis ziekenhuis (MKC) heeft gelegen.

Outcome

Samen met alle betrokkenen is er, breed, kritisch en vanuit verschillende perspectieven gekeken naar het thema ‘nazorg/verwerking voor ouders met een kindje op de neonatologie’. Vanuit deze brede, open blik zijn nieuwe inzichten ontstaan. De volgende 8 thema’s zijn uiteindelijk geïdentificeerd en hebben centraal gestaan in het onderzoek en creëren van actiepunten:
1) terugkomdag/nazorgbureau, 2) geen eenduidigheid, 3) aanbod in zorg, 4) voorbereiding, 5) overdracht, 6) MKC en partner…?, 7) psychische hulp, 8) disbalans indraagkracht vs draaglast.

Verschillende ideeën en oplossingsrichtingen zijn binnen deze thema’s tot stand gekomen en momenteel wordt er gekeken welke van deze ideeën gerealiseerd gaan worden. Het feit dat betrokkenen met kippenvel naar elkaars ervaringen en meningen hebben kunnen luisteren en deze informatie echt binnen is gekomen, maakt dat er vertrouwen is dat alle betrokkenen op hun eigen manier veder zullen gaan met de 8 thema’s.

Melissa Claerhoudt – LinkedIn

Project images