Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: 15-08-2022
Status: Afgerond
Duration: 6 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Estella Posthuma

Samen voor een Rookvrij Nijmegen

Roken is de grootste te voorkomen doodsoorzaak in Nederland. Mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) maken vaak veel minder gebruik van het beleid en maatregelen om te stoppen met roken. Zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en ondervinden grotere gevolgen voor hun gezondheid van het roken. Ze lijden bijvoorbeeld vaker aan een chronische ziekte zoals COPD als gevolg van roken. Mensen zitten in een houtgreep van chronische problemen, chronische stress en ongezond gedrag/verslavingen en komen daar moeilijk uit. Daarnaast hebben antirookcampagnes en stoppen-met-roken-hulp voor deze groep vaak minder succes. Een meer persoonsgerichte aanpak was nodig: zelfhulpgroep rondom stoppen met roken die in co-creatie met de deelnemers van deze groep en hulpverleners uit de wijk wordt opgezet.

Situation

In de wijk Lindenholt in Nijmegen is er sinds april 2022 een Zelfhulpgroep van start gegaan om te stoppen met roken. Deze zelfhulpgroep wordt bezocht door inwoners van de wijk die willen stoppen met roken. Iedereen is welkom in deze groep, ook als je nog rookt. De enige voorwaarde is dat je voor, tijdens en net na de bijeenkomst niet rookt op het terrein. Onder het roken valt ook de e-sigaret en andere vormen van tabak die genuttigd kunnen worden. De groep wordt geleid door een ervaringsdeskundige. Tegenwoordig wisselt deze rol van ‘voorzitter’ onder de deelnemers zelf. De ervaringsdeskundige heeft deze zelfhulpgroep ontworpen in samenwerking met professionals. De inhoud en vorm is nog niet af en zal met andere deelnemers van de zelfhulpgroep verder uitgewerkt kunnen worden. De opdrachtgever (Pharos en gemeente Nijmegen) zag dat de zelfhulpgroep nog niet goed geborgd was. Dit wil zeggen dat de groep nog geen vaste plek heeft binnen een organisatie. De voorlopige vaste plek is in een wijkcentrum voor 1 jaar vanuit de subsidie. Een borging vereist een vaste plek waarbij niet ieder jaar de zelfhulpgroep in onzekerheid zit dat ze mogelijk niet op hun locatie mogen blijven. De deelnemers van de steungroep hadden dit idee ook, ondanks dat de subsidie op de “achtergrond” geregeld was, vonden de deelnemers het belangrijk dat ze op een vaste plek konden blijven bestaan en hun bijeenkomsten kunnen blijven organiseren. Verder was er nog niet gekeken naar stoppen met roken hulp aanbieders in de wijk, wat vinden die? Hoe kunnen we het aantal rokende personen in de wijk verminderen?

PAR Design

PAR-goal

Actieplannen co-creëren met de PAO-community zodat de zelfhulpgroep meer bekendheid krijgt in de wijk en Nijmegen en dat de groep stabiel wordt bezocht door een vaste groep personen en er ook nieuwe mensen bijkomen. Daarnaast zal samen met deze deelnemers van de zelfhulpgroep de inhoud van de bijeenkomst worden vorm gegeven. Het grote doel is om uiteindelijk het aantal rokende personen in de wijk Lindenholt terug te dringen door actief de zelfhulpgroep op de kaart te zetten.

Outcome

De groep heeft in co-creatie met elkaar verschillende actieplannen geformuleerd. Een aantal
voorbeelden:

 • Interview met de Brug (nieuwskrant)
 • 2 deelnemers nemen contact op met Stoppen met Roken coaches bij Sinefuma en Rookvrij & Fitter
 • Flyeren in de wijk
 • Idee om een gastspreker uit te nodigen bij de groep
 • Voornaamste doel: groep vergroten tot een aantal van 8-12 personen. Dit door middel
  van bekendheid onder zorgaanbieders in Nijmegen. Gesprekken zijn aangegaan door de
  deelnemers met gezondheidscentra in Nijmegen
 • Theatervoorstelling
  o De groep is naar een theatervoorstelling gegaan de sToppers! Zij hebben hier
  handvatten gekregen hoe zij hun kennis kunnen inzetten om anderen te helpen.
  Dit was voor hen ook een moment om te vertellen over hun groep en flyers uit te
  delen. Hierdoor is hun netwerk vergroot met nog een andere grote coach groep
  voor stoppen met roken deelnemers.

Daarnaast is de groep ook naar Amsterdam Noord geweest, hier was al een iets langer bestaande zelfhulpgroep rondom stoppen met roken. Zij hebben ideeën met elkaar gedeeld en kennis uitgewisseld. Ook wilde de groep gebruik maken van media, ze kwamen op het idee om een lokale televisiezender (RN7) te benaderen, hierbij hadden zij hulp van een communicatieadviseur vanuit Pharos.

Project images