Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: Oktober 20221
Status: Afgerond
Duration: 9 maanden
Country: Nederland

Straatkracht

Een participatief actieonderzoek die heeft bijgedragen aan een verbeterde jeugdreclasseringsaanpak. Het PAO richtte zich op het onderzoeken van elementen die in de praktijk van alle dag blijken bij te dragen aan het voorkomen dat ‘jonge aanwas’ en ‘rising stars’ verder afglijden richting georganiseerde criminaliteit, maar juist hun kansen kunnen vergroten naar de toekomst.

Project team

Situation

De jeugdreclassering en ketenpartners in Amsterdam komen in aanraking met de zogenoemde ‘jonge aanwas’ en ‘rising stars’ van criminele netwerken. Vanuit de praktijk is bekend dat deze jongeren het risico lopen om af te glijden in de georganiseerde criminaliteit. Vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn hier, door hun beïnvloedbaarheid, uitermate kwetsbaar voor. Op dit moment lukt het jeugdreclasseringswerkers (JR-werkers) en professionals werkzaam bij partners in de stad onvoldoende om te voorkomen dat zij verder afglijden en om hen te ontworstelen aan de georganiseerde criminaliteit.

PAR Design

PAR-goal

Een participatief actieonderzoek naar werkzame elementen die bijdragen aan het
voorkomen dat jonge aanwas en rising stars verder afglijden richting georganiseerde
criminaliteit.
Vanuit een behoefte aan een gespecialiseerde, intensieve en integrale aanpak om beter en
eerder zicht te krijgen op deze jongeren en hen effectief te helpen, zijn de
Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), de William Schrikker Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering (WSS JB&JR) en het Expertisecentrum William Schrikker (ECWS)

gezamenlijk een ‘werkplaats’ gestart. In deze werkplaats werkten wetenschap en praktijk
(middels PAO) hand in hand aan een nieuwe aanpak.

Outcome

Het PAO heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een gespecialiseerde, intensieve en
integrale aanpak; een concrete methodiek die door jeugdreclasseringswerkers wordt ingezet
bij het begeleiden van jongeren die in aanraking komen met justitie. Zowel de inhoudelijke
elementen en thema’s voor een succesvol traject als ook de steunende voorwaarden daarbij
zijn verwerkt in deze nieuwe ‘aanpak’. Deze Straatkracht aanpak wordt doorontwikkeld met
als doel om landelijk ingezet te gaan worden als intensieve variant van jeugdreclassering.