Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: September 2021
Status: Finished
Duration: 8 months
Country: The Netherlands
Partner organisation: Raedelijn

Sustainable Development Goals

PAR Report

Other related readings

Gezond en Wel in Rijnhuizen

Een Participatief Actieonderzoek naar gezond leven in de wijk Rijnhuizen in Nieuwegein.

Project team

Situation

Rijnhuizen is een nieuwe woonwijk in Nieuwegein gelegen aan het Merwedekanaal en op nog geen 15 minuten van de stad Utrecht. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van dit gebied. Het van oorsprong bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een gemengde woonwijk. Waar nu nog kantoren zijn, komt de nadruk op wonen en leven.  Deze wijk is 80 hectare groot en er is ruimte voor ongeveer 2.500 woningen, wat neerkomt op circa 4.100 inwoners. De verhouding huizen ten opzichte van appartementen is 1 tot 3. Er worden sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en (voornamelijk) koopwoningen gerealiseerd. Er blijven ook kantoren in de wijk, zo’n 20% van Rijnhuizen zal in de toekomst kantoor zijn en 80% woning. De transformatie van bedrijvenpanden is grotendeels gerealiseerd. Hiernaast zijn er zijn nog enkele plekken in aanbouw (nieuwbouw, geen transformatie).  Op dit moment zijn er in Rijnhuizen nog geen voorzieningen voor zorg en welzijn. Hier richt het actieonderzoek zich op.   
  • 5 omliggende gezondheidscentra (huisartsen, fysio, psychologen, apothekers), willen onderzoeken wat nodig is en waar inwoners behoefte aan hebben;
  • Het aanbod hoeft niet persé in een pand/gebouw;
  • Er is de wens om te onderzoeken welke innovatieve oplossingen ingezet kunnen worden.

PAR Design

PAR-goal

Het met belanghebbenden co-creëren en realiseren van een plan teneinde een infrastructuur voor zorg en welzijn in de wijk Rijnhuizen die er in voorziet dat de juiste zorg en ondersteuning altijd beschikbaar is. 

 

Outcome

De betrokkenen hebben zes thema’s benoemd die voor hen van belang zijn als het gaat over gezond leven in de wijk Rijnhuizen.

zes thema's

In de analyse en het gesprek kwamen we er achter dat de thema’s deels overlappen én invloed op elkaar uitoefenen. De thema’s die het meeste prioriteit kregen waren ‘Gezonde zorg’ en ‘Gezonde contacten’. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in focusgroepen, waarin deelnemers samen reflecteerden op de resultaten, brainstormden over mogelijkheden en passende actieplannen co-creëerden op de geprioriteerde ideeën en initiatieven die nu worden opgepakt.

 

Resultaten gezonde zorg
In de focusgroepen ontstonden allerlei ideeën om gezonde zorg vorm te geven op het gebied van locatie, middelen en partijen. Na prioritering en gesprek over deze ideeën zijn twee onderwerpen verder uitgezocht door de focusgroepleden, namelijk mogelijkheden voor fysieke zorg en mogelijkheden voor digitale zorg in de wijk. Wat er vervolgens nodig was volgens de focusgroepleden was 1) De opbrengsten delen met de wijk en behoeften van meer inwoners ophalen op dit thema, die behoeften meenemen in de vervolgstappen en 2) Iemand of een groepje personen die de regie gaat voeren op het verder ontwikkelen van het stukje zorg in de wijk in nauwe verbinding met de inwoners van Rijnhuizen. Raedelijn heeft verkend wie de regie zou willen voeren en gaat nu met dit kleine groepje verder aan de slag met het vormgeven van gezonde zorg in Rijnhuizen.

Resultaten gezonde contacten
Veel concrete ideeën zijn in de focusgroepen ontstaan om te komen tot meer gezonde contacten in de wijk. De grootste behoefte zat hem in een fysieke ontmoetingsplek in de wijk. Deze plek is er in april gekomen; een buurthuis in de wijk waar geregeld een laagdrempelige buurtkoffie georganiseerd wordt. De leden van het wijkplatform verkennen nu samen met andere inwoners verder welke behoeften er zijn voor gezamenlijke activiteiten en willen dit met betrokken inwoners uitwerken en oppakken.

Project images