Project details

Start date: september 2021
Status: lopend
Duration: 8 maanden
Country: Nederland
Partner organisation: Raedelijn

Other related readings

Gezond en Wel in Rijnhuizen

Een Participatief Actieonderzoek naar gezond leven in de wijk Rijnhuizen in Nieuwegein.

Project team

Situation

Rijnhuizen is een nieuwe woonwijk in Nieuwegein gelegen aan het Merwedekanaal en op nog geen 15 minuten van de stad Utrecht. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van dit gebied. Het van oorsprong bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een gemengde woonwijk. Waar nu nog kantoren zijn, komt de nadruk op wonen en leven.  Deze wijk is 80 hectare groot en er is ruimte voor ongeveer 2.500 woningen, wat neerkomt op circa 4.100 inwoners. De verhouding huizen ten opzichte van appartementen is 1 tot 3. Er worden sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en (voornamelijk) koopwoningen gerealiseerd. Er blijven ook kantoren in de wijk, zo’n 20% van Rijnhuizen zal in de toekomst kantoor zijn en 80% woning. De transformatie van bedrijvenpanden is grotendeels gerealiseerd. Hiernaast zijn er zijn nog enkele plekken in aanbouw (nieuwbouw, geen transformatie).  Op dit moment zijn er in Rijnhuizen nog geen voorzieningen voor zorg en welzijn. Hier richt het actieonderzoek zich op.   
 • 5 omliggende gezondheidscentra (huisartsen, fysio, psychologen, apothekers), willen onderzoeken wat nodig is en waar inwoners behoefte aan hebben;
 • Het aanbod hoeft niet persé in een pand/gebouw;
 • Er is de wens om te onderzoeken welke innovatieve oplossingen ingezet kunnen worden.

PAR Design

PAR-goal

Het met belanghebbenden co-creëren en realiseren van een plan teneinde een infrastructuur voor zorg en welzijn in de wijk Rijnhuizen die er in voorziet dat de juiste zorg en ondersteuning altijd beschikbaar is. 

 

Main question

Welk actieplan(nen) kunnen belanghebbenden co-creëren en realiseren zodat er een passende infrastructuur van zorg en welzijn ontstaat waardoor belanghebbenden gezond en plezierig kunnen wonen (inwoners) en werken (professionals)? 

Community

 • Inwoners
 • Zorgprofessionals
 • Zorgorganisaties
 • Regio organisatie
 • Gemeente
 • Zorgverzekeraar
 • Lokale ondernemers
 • Lokale verenigingen

Methods

Geschikte methodes:

 • Interviews

Semigestructureerde een-op-een interviews met betrokkenen; in gesprek aan de hand van een lijst met onderwerpen/thema’s.
Een voorbeeldstartvraag voor gesprek met inwoners: wat en wie heb je nodig om gezond en plezierig te kunnen wonen?

 • Focusgroepen

Homogeen, duo-betrokkenen en heterogene focusgroepen waarbij meerdere betrokkenen met elkaar in gesprek gaan begeleid door een actieonderzoeker. In te zetten bij in ieder geval het stadium van inzichten delen & oplossingidentificatie en actieplan-co-creatie. Eventueel ook in te zetten in de systeem-exploratie. 

 • Transect walks

Een lopend interview, waarbij je als interviewer vragen stelt over de dingen die je onderweg tegenkomt. Dit kunnen we inzetten om in Rijnhuizen met betrokkenen door de wijk te lopen en tegelijkertijd te interviewen. 

 • Village map

Een visuele representatie van een bepaald geografisch gebied, meestal in de vorm van een tekening. In Rijnhuizen kunnen we dit gebruiken om de huidige en ideale situatie van de wijk in beeld te brengen. 

 • Seasonal diagram

Een schematische weergave waarin (al dan niet zich herhalende) patronen, activiteiten of gebeurtenissen over een bepaalde periode zijn weergegeven. In Rijnhuizen kunnen we dit gebruiken om in kaart te brengen wanneer welke zorgvraag zich vaak voordoet.

 • Simulation game

Een spelvorm waarin diverse situaties, oplossingsrichtingen en eventueel de uitvoeren daarvan worden gesimuleerd op een ‘bordspel’ om in te kunnen schatten welke het meest gewenste effect zal opleveren. In Rijnhuizen kunnen we dit inzetten als een soort patiëntjourney, waarbij je verschillende scenario’s van zorg- en ondersteuningsvragen uitspeelt. 

Outcome

Het PAO is momenteel nog in volle gang. Binnenkort zullen hier de eerste uitkomsten worden gedeeld!

Project images