Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: november 2019
Status: Afgerond
Duration: 6 maanden
Country: Nederland

Sustainable Development Goals

PAR Report

Other related readings

Gezond & Gelukkig Den Haag

Een PAO gericht op het realiseren van een gelukkige en gezonde wijk met bewoners en andere betrokkenen in Moerwijk.

Project team

Situation

In Den Haag heeft ongeveer de helft van de inwoners met een laag inkomen (48%) een langdurige ziekte of aandoening. Deze inwoners leven gemiddeld 5 jaar korter, waarvan meer dan 10 jaar in een slechtere gezondheid. De complexiteit thuis neemt toe en ook het aantal crisissituaties. Door middel van participatief actieonderzoek (PAO) kunnen burgers uit Den Haag worden gehoord en betrokken. Dit vergroot het draagvlak bij de burgers om zich mede verantwoordelijk te voelen voor de belangrijkste thema’s als het gaat om het realiseren van een gelukkige en gezonde wijk.

PAR Design

Outcome

Uit de bevindingen van dit PAO kwamen zes thema’s naar boven: Levensgevoel in de wijk, sociale cohesie, wonen, veiligheid en leefomgeving, gezondheid, ontwikkeling van bewoners en functioneren en samenwerken van organisaties. Uit de 27 oplossingsrichtingen die tijdens de gesprekken werden genoemd zijn gezamenlijk 5 gekozen om verder uit te werken.

Impact

Bewoners in Moerwijk voelden zich gehoord en gesterkt. Tijdens en na het actieonderzoek ontstonden meer initiatieven in de wijk. Zoals:

Beweeggroep voor ouderen

Verschillende ouderen zijn met ondersteuning van een sportcoach een vitality club gestart.

Koken met kinderen

Een aantal ouders in de wijk is in contact gebracht met een chef kok in de wijk. Er is een cursus ontwikkeld, “de kleine chefs”, om te koken met kinderen, waarbij kennis van eten een belangrijke plek in neemt. Het is de bedoeling dat op termijn moeders op termijn zelf deze cursus kunnen gaan geven.

Moedergroepen

Moeders zijn bezig op verschillende plekken in de wijk moedergroepen op te richten met ondersteuning van de bewonerscoöperatie. Tijdens deze groepsbijeenkomsten ontwikkelen zij ook meer activiteiten voor kinderen in de wijk.

Training van de wijk zelf in actieonderzoek

Tijdens het actieonderzoek kwam de vraag uit de wijk zelf van bewoners en community builder om bewoners en professionals in de wijk samen te trainen in participatief actieonderzoek (PAO). Deze training wordt binnenkort gestart.

Huis van Gezondheid

Binnen de wijk waren er al plannen voor een nieuw gezondheidscentrum. Om dit een laagdrempelig huis van de wijk te laten zijn is actieonderzoek opgestart om met de wijk samen te kijken hoe dit moet worden vormgegeven en ingericht.

Vervolg

Zowel binnen de wijk, als bij de gemeente, op de LUMC-Campus en bij partijen binnen Gelukkig en Gezond Den Haag (GGDH) werd de methode van Participatief Actie onderzoek als waardevol gezien. Naar aanleiding van dit PAO is ons gevraagd vanuit GGDH een vervolg te geven aan dit actieonderzoek, met als speciale focus (alleenstaande) ouders in Moerwijk die complexe problemen ervaren op het gebied van geestelijke gezondheid.

Project images