Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: Juni 2022
Status: Afgerond
Duration: 7 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Madelon Eelderink
Partner organisation: Zoetermeer 2025

Sustainable Development Goals

 

Goede gezondheid en Welzijn

PAR Report

MeerZicht in Actie

Een Participatief Actieonderzoek met elementen van Positieve Gezondheid om in de wijk Meerzicht de preventieve gezondheid te versterken.

Hieronder een impressie van het InitiatievenFestival, dat een van de laatste onderdelen was van het PAO en de aftrap markeerde van de ontstane initiatieven om de gezondheid te versterken.

 

Project team

Situation

De wijk Meerzicht, Zoetermeer heeft relatief veel uitdagingen als het gaat om de gezondheid. Bewoners houden er een relatief ongezonde leefstijl op na, dat zich onder andere uit in overgewicht en diabetes. Ook kampen relatief veel mensen met eenzaamheid en andere psychische problemen. Dit lijkt gepaard te gaan met of een gevolg te zijn van problemen in andere domeinen zoals armoede, een gevoel van onveiligheid (bijvoorbeeld door hangjongeren) en kwetsbaarheid in het algemeen. Doordat bewoners vaak niet weten wat er allemaal beschikbaar is om hun problemen aan te pakken blijven problemen bestaan, verergeren en versterken elkaar, waardoor een negatieve spiraal ontstaat die de gezondheid niet ten goede komt.

PAR Design

PAR-goal

Dit PAO beoogt een beweging op gang te brengen waarbij bewoners, zorg- en welzijnsprofessionals en andere betrokkenen samen, op basis van de elementen van Positieve Gezondheid, initiatieven co-creëren en uitvoeren om van Zoetermeer een gezonde en veilige plek te maken.

Het PAO-proces dient er daarnaast toe om deelnemers: 1) te motiveren zelfredzaam te zijn in het verbeteren van hun gezondheid, 2) hen hierin een gevoel van eigenaarschap te laten ontwikkelen die die zelfredzaamheid en motivatie behoudt, 3) zich duurzaam te laten inzetten voor hun gezondheid en die van hun direct betrokkenen en 4) hun netwerken (onder bewoners en professionals en de groepen afzonderlijk) te versterken.

Outcome

Dit PAO heeft zowel op inhoud (ontstane initiatieven) als op proces diverse resultaten opgeleverd.

Resultaten op inhoud

Uit de analyse van de interviews uit de Systeemexploratie kwamen de volgende thema’s naar voren:

  1. Fysieke en mentale gezondheid
  2. Fysieke omgeving
  3. Kansengelijkheid
  4. Verbondenheid
  5. Verbinding medisch en sociaal domein

Binnen elk van de thema’s heeft de PAO-gemeenschap (bewoners, zorg- en welzijnsprofessionals en andere betrokkenen) een of meerdere initiatieven ontworpen en gestart, zoals het organiseren van een ontmoetingsplek/lunchroom, het opzetten van een cursus assertiviteit, kooklessen voor kinderen, wandelroutes, het verbinden van flats voor meer kansengelijkheid, het versterken van de verbinding zorg- en welzijn door ander overleg te organiseren en de gezondheidsmarkt. In het rapport links op deze pagina vind je de details van elk van de ontstane initiatieven (het algemene rapport zowel als die voor de PAO-community (de deelnemers).

De gezondheidsmarkt vond plaats op 25 maart 2023. Bewoner en Participatief Actieonderzoeker Marja: “Tijdens gesprekken met de wijkbewoners merkten we dat er onder de mensen in Meerzicht veel behoefte is aan meer informatie over gezondheid. De mensen hebben geen overzicht waar ze terecht kunnen. Op deze markt bundelen we informatie over medische gezondheid, voeding, beweging en financiën. Want als je geldzorgen hebt, merk je dat ook vaak in je gezondheid.”

Lees meer:

‘Alles over gezondheid in Meerzicht’

‘Drukbezochte gezondheidsmarkt’

Of bekijk dit filmpje waarin PAO’er Marja haar ervaringen deelt:

 

En een impressie van de markt zelf vind je hieronder:

 

 

Resultaten op proces

Het PAO-proces zelf heeft zowel resultaten opgeleverd bij de PAO-gemeenschap (de deelnemers van het PAO) als het PAO-team (de uitvoerders van het PAO). Bij de PAO-gemeenschap zijn er ontwikkelingen te zien op onder andere het gebied van zelfredzaamheid, verbinding, wederzijds begrip, ontstane vriendschappen en zelfvertrouwen. Voorbeelden van reacties van PAO deelnemers:

“Mijn zoon [10 jaar, die tijdens een sessie zijn bevindingen presenteerde aan publiek] heeft een enorme confidence-boost gekregen!”

– bewoner

“Ik was de enige bewoner in de sessie met zorgprofessionals. Ik heb veel meer begrip voor hen gekregen, nu ik weet waar zij tegenaan lopen.” – bewoner

 

Het PAO-team, bestaande uit 7 zorg- en welzijnsprofessionals en een gemeenteambtenaar die door SevenSenses zijn getraind in PAO, laat uit haar reacties blijken zich op diverse fronten te hebben ontwikkeld, zoals een andere werkhouding, communicatie en zelfvertrouwen. Een aantal reacties:

 

“Ik stel nu eerst vragen in plaats van dat ik direct met oplossingen en adviezen kom van dit moet je doen of dat moet je doen. Mensen vinden dat écht fijn!”

 – PAO-teamlid

 

“Ik heb de hele ervaring als zeer positief ervaren! De werkwijze hoe er met de mensen omgegaan wordt, bv positieve gezondheid en het community-up, is iets wat dichtbij mijn hart zit en ook natuurlijk voelt. Wij vertellen niet wat ze anders moeten doen, maar door het proces te inventariseren en begeleiden komen we juist tot de kern en komen mensen zelf in actie. Daarnaast heb ik ook wel mijn uitdagingen gekend. Ik vind/vond het soms lastig om gezien en gehoord te worden bij een diverse groep mensen en echt als facilitator te gaan staan. De laatste twee sessies heb ik alleen gedraaid en dit gaf me ook meer zelfvertrouwen. Ook is het een uitdaging voor mij om mijn grenzen te leren kennen en te communiceren. Ik vind alles leuk en interessant, maar niet alles past in 7 dagen per week. Hierdoor heb ik wel mogen kiezen waar mijn passie ligt en waar ik aan mee wil doen”

-trainee en PAO-teamlid

 

 

 

Project images