Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: Juli 2021
Status: Afgerond
Duration: 5 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Sophie Schmitz

PAR Report

Participatief Actieonderzoek naar ‘’Afgestemde zorg’’

Laverhof is een lokaal gewortelde zorgorganisatie voor ouderen. De locaties van Laverhof zijn gesitueerd in Schijndel, Wijbosch, Heeswijk-Dinther en Uden. Laverhof biedt verpleeghuiszorg, revalidatie, kortdurend verblijf, ondersteuning thuis, gespecialiseerde dagbesteding en dagbehandeling, diverse therapieen en zorg in de laatste levensfase. Daarnaast is ‘’verzorgd wonen’’ mogelijk in een van de comfortabele huurappartementen. Laverhof werkt met de Methode Familiezorg. Dit is een hulpmiddel om samenwerking tussen Laverhof en familie vorm te geven, elkaar te ontmoeten om de zorg zodanig vorm te geven waarbij continue afstemming plaatsvindt en dat de relatie tussen client en familie in stand blijft. Uit ervaring blijkt dat de Methode Familiezorg niet als hulpmiddel wordt gezien maar zich heeft ontwikkeld tot een doel op zich. Hierdoor ontbreekt de juiste aanpak en wordt de bedoeling voorbij gelopen. Dit Participatief Actieonderzoek gaat erover om te ontdekken wat de huidige situatie is en om te onderzoeken waar we heen willen en hoe we dat kunnen gaan doen.

Situation

  • Familiezorg wordt als doel gezien i.p.v. middel om het doel te bereiken (afgestemde zorg, dialoog, cliënt en zijn/haar systeem als uitgangspunt)
  • Er wordt te weinig vanuit de bedoeling gewerkt wat er voor zorgt dat het uiteindelijke doel onbekend is.
  • De methode familiezorg is erg theoretisch en moeilijk te begrijpen. Vertaling naar de praktijk mist en is dus ook niet zichtbaar in het handelen.

PAR Design

PAR-goal

Het met belanghebbenden co-creëren en realiseren van actieplannen teneinde het leveren van afgestemde zorg waarin de cliënt en zijn/haar systeem het uitgangspunt blijft.

Outcome

Op basis van het actieonderzoek zijn twee actieplannen gemaakt met de volgende onderwerpen en
directe acties:
1. Betrokkenheid familie met daarbij zichtbaar wat kan en mag:
a. Familieavonden plannen per kwartaal
b. Communicatieregels/leefregels opstellen rondom wat kan en mag op de afdeling
c. Eerste contactpersonen informeren en enthousiasmeren rondom de betrokkenheid bij Laverhof

2. Verwachtingen (bij opname)
a. Extra personeel aanwezig bij nieuwe inzorgname
b. Evaluatiegesprek (familiegesprek/welzijnsgesprek) door dagbestedingscoach naar voren halen in de tijd (na 3-4 weken)
c. Voorgesprek thuis voor inzorgname

Deze acties zijn aangemerkt als eerste stappen in een veranderproces. Tot deze acties is gekomen door te kijken welke punten nu echt relevant zijn en waar op kort termijn de meeste winst mee te behalen valt.

De indirecte uitkomsten van het actieonderzoek richt zich ook letterlijk op de ‘’zachte’’ kant. Het richt op het thema ‘’communicatie’’ en het geven van zicht op elkaars perspectief, ideeën, beweegredenen en wensen. Het gesprek voeren heeft voor de deelnemers de eerste drempel doen verlagen om ook met elkaar in gesprek te gaan in de toekomst.
Tevens is een eerste stap gezet naar het meer vinden van zorgprofessionals en families van cliënten op een laagdrempelige manier. Dit blijft moeilijk. Laverhof heeft de taak deze ontmoeting te faciliteren, het goede gesprek mogelijk te maken en samenwerking te blijven stimuleren.

Impact

De effecten van het PAR richten zich vooral op het feit dat zowel familie als medewerkers meer zicht in elkaars perspectief hebben gekregen. Vooral het perspectief dat zij beiden elkaar niet extra willen belasten. De familie de zorgmedewerker niet, en vice versa. Een resultaat hiervan is dat vragen niet gesteld worden, de dialoog niet goed genoeg tot stand komt er en aannames zijn die niet kloppen. Dit is in een goedbezochte focusgroep besproken en dit heeft een positieve impact gehad op zowel het team als de familieleden. Zij durven elkaar beter aan te spreken en zijn zich bewust van elkaars bedoeling.

Project images