Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: augustus 2020
Status: Afgerond
Duration: 3 maanden
Country: Nederland
Partner organisation: Gemeente Eijsden-Margraten

Sustainable Development Goals

Project Werken 3.0

Een online PAO naar manieren waarop medewerkers van gemeente Eijsden-Margraten het werken en kantoor corona-proof kunnen maken.

Project team

Situation

Door corona zijn veel medewerkers van gemeente Eijsden-Margraten thuis gaan werken. Het was bij de start van dit PAO nog onduidelijk hoe het werk en kantoor post-corona ingericht moet gaan worden. Het PAO was er daarom op gericht om de medewerkers te faciliteren in het co-creëren en realiseren van actieplannen die bijdragen aan het op een flexibele manier inrichten van hun werk, op een kantoor dat bij deze tijd past.

PAR Design

Outcome

Op de thema’s ‘kantoor en ontmoeten’ en ‘het nieuwe werken’ zijn drie actieplannen ontstaan. Voor het thema ‘kantoor en ontmoeten’ bedachten medewerkers een nieuwe manier van het inrichten van het kantoor dat beter past bij deze tijd: het inrichten van domeinen op basis van behoefte, onafhankelijk van afdelingen, zoals een stiltedomein, een overlegdomein, creatief domein enzovoort.

Voor het thema ‘het nieuwe werken’ zijn twee actieplannen ontstaan, een die gericht is op het faciliteren van thuiswerken en een waarbij medewerkers met elkaar nieuwe afspraken maken die passen bij het nieuwe werken.

Impact

De actieplannen zijn momenteel in volle gang. Het creatief domein is ingericht van met name items die al voorhanden waren, en dient als broedplaats voor nieuwe ideeën rondom nieuwe domeinen waar alle medewerkers over mee mogen denken en doen.

Nieuwe tekeningen zijn gemaakt voor het inrichten van volgende domeinen, er is budget vrijgekomen om het werk voort te zetten en er zijn nieuwe spullen aangeschaft.

Inmiddels hebben de gemeentemedewerkers ook een ontmoetingsruimte ingericht, er is een interne verhuizing op komst en er zullen stilte-ruimten worden gecreëerd.

Dit PAO heeft er mede toe geleid dat het inrichtings- of huisvestigingsconcept in 2023 opnieuw wordt bekeken als gevolg van de verschillende behoeften die zijn ontstaan.

De komende maanden zal nog meer duidelijk maken hoe zich dit verder ontwikkelt en wat de ervaringen van de medewerkers zijn voor wat betreft de impact.

Project images