Project details

Start date: September 2020
Status: Loopt
Duration: 7 maanden
Country: Nederland
Coordinator: Wout Peters
Partner organisation: Gezondheidscentrum Lloyds Terras (GCLT)

Sustainable Development Goals

Other related readings

Van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag

Een PAO naar manieren waarop Veendammers gezamenlijk op een positief waarderende manier grip kunnen krijgen op hun gezondheid en gedrag.

Project team

Situation

Hoe kan vanuit het Gezondheidscentrum Lloyds Terras (GCLT) de Veendammer geholpen worden om op een positief waarderende manier grip te krijgen op zijn gezondheid en gedrag? Hoe kan in Veendam een beweging op gang gebracht worden waarbij de focus van zorgverleners en zorgvragers niet langer ligt op ziekte en zorg, maar bij gezondheid en gedrag? Hoe kunnen Veendammers die (potentieel gaan) lijden aan leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen, leider worden van hun eigen gezondheid en gedrag? Van lijder naar leider, maar hoe? En moet de omgeving dan niet mee veranderen?

PAR Design

Outcome

Dit PAO heeft op zowel micro- als meso- en macro niveau actieplannen opgeleverd, waaronder op microniveau wekelijkse themabijeenkomsten onder de deelnemers om elkaar te supporten en nieuwe ideeën op te doen, op mesoniveau een online 40-dagen Challenge, op macroniveau het aanbieden van gecombineerde leefstijlinterventie aan Veendammers met overgewicht en een zorgvernieuwingsproject door zorgverleners, en de loco-burgermeester en haar beleidsmedewerker zijn een focusgroepreeks gestart met als inzet het maken van een Lokaal Preventie Akkoord. Deze en andere actieplannen vind je in het blog ‘uitkomsten van het PAO ‘Van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag’.

Impact

Zowel bij de zorgverleners als bij de Veendammers ontstaat herkenning van het perspectief: we willen en kunnen de focus krijgen op gezondheid en gedrag! Zowel zorgverleners als Veendammers zijn en worden gehoord en vanaf het begin zijn ze betrokken in de beweging van ZZ naar GG. Sterker nog, het lijkt een voorwaarde om de beweging op gang te kunnen krijgen. De deelnemers willen niet individueel aan de slag. Ze voelen zich gesterkt in de groep en vragen ernaar. Dat helpt bij het inbouwen van nieuwe gezonde patronen. De gezamenlijke inzichten die ontstaan tijdens de focusgroepen werken versterkend om ermee aan de slag te gaan. Er wordt samen gebouwd aan een cultuurverandering. Op microniveau in heel kleine stapjes, op meso-en macroniveau formeler en worden grotere stappen gemaakt. Zodra financiering geregeld is zal de impact nog groter worden. Er is nu al veel waardering voor het werk dat verzet wordt op alle niveaus. Ook zijn de eerste succesjes al gevierd. De blijdschap voor het verlies van enkele kilo’s lichaamsgewicht werkt aanstekelijk, evenals het zien en ervaren van een positieve gezondheid. Dat wordt gevierd!

Het PAO is nog niet afgerond. De inzet is dat de komende jaren PAO onderdeel blijft uitmaken van het LPA. Daarmee is de beweging die door dit PAO in gang is gezet ook voor de toekomst gewaarborgd en zal een cultuurverandering van ZZ naar GG op de lange termijn het gevolg zijn.

Project images