Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Sam-Hamer SevenSenses

Student Sam Hamer loopt dagje mee met SEVEN SENSES

Door Sam Hamer

Hoe los je sociale problemen op? Dat is de vraag die ik hoopte te kunnen beantwoorden na een dagje meelopen met een training van SevenSenses. Na een mailtje gestuurd te hebben naar Madelon werd ik uitgenodigd om mee te lopen op een van haar trainingsdagen en het was super-interessant. SevenSenses werkt met een unieke methode om sociale problemen op te lossen en die dag heb ik zowel geleerd hoe SevenSenses problemen benadert, maar ook hoe deze sector werkt in het algemeen. Ik ben een student die namelijk graag extra dingen leert over mijn mogelijke carrière opties en SevenSenses heeft mij daar enorm mee geholpen. Bijna klaar met een bachelor in filosofie en beginnend aan een pre-master sociologie sta ik op een punt in mijn leven waar ik concreet voor mij heb wat ik wil. Ik wil graag mensen helpen een beter leven voor zichzelf te creëren en SevenSenses was voor mij de eerste stap om inzicht te krijgen over hoe dit werkt.

SevenSenses past een unieke methode toe om problemen te tackelen en apart van wat ik online
gelezen had wist ik eigenlijk nog niet wat participatief actieonderzoek (PAO) inhield. Daarom was het
juist superfijn om mee te mogen lopen op een van de trainingsdagen. PAO is een verfrissende
methode die de focus legt op wat de betrokkenen bij een bepaald probleem nou eigenlijk zelf denken
over het probleem en wat een oplossing kan zijn. De onderzoeker moet hiervoor even haar eigen
voorwendselen en ideeën opzij leggen om de betrokkenen te laten praten. Zo zorg je ervoor dat men
het gevoel heeft gehoord te worden en dat ze hun lot zelf ook kunnen veranderen. Dit staat in
contrast met hoe het meeste onderzoek gedaan wordt. De oplossingen die daaruit komen worden
door de onderzoekers verzonnen en vervolgens geïmplementeerd. Waar in dat proces is er ruimte
voor de betrokkenen? Gaan zij deze oplossingen wel tot zich nemen? In kort, worden de betrokken
gemotiveerd om actie te ondernemen? PAO is de voor de hand liggende methode om ja te kunnen
beantwoorden op de laatste vraag.

Laatst vertelde ik een vriend over SevenSenses en PAO. Na ons gesprek zei hij: ‘Waarom wordt
deze methode niet meer toegepast? Dit is toch de enige manier om mensen te motiveren? Wat
dom.’ Wat dom inderdaad zeg ik. Het is een groot gemis dat deze methode niet meer gebruikt wordt.
Simpelweg omdat je als onderzoeker aan het begin nog niet concreet kan zeggen wat de
eindoplossing van je probleem gaat zijn, betekent zeker niet dat het een loos project is. Het is
belangrijk dat er ruimte gemaakt wordt binnen de onderzoeks-sector voor de mensen die onderzocht
worden. Een diploma betekent nog niet dat je weet hoe het is om een bepaald probleem te ervaren
en samen een oplossing verzinnen werkt activerender dan iemand vertellen wat er moet gebeuren.
Al met al was het eye-opening om een dagje mee te lopen met Madelon en hoop ik vooral
wat ik geleerd heb mee te nemen naar wat mijn toekomst biedt. Hoe los je sociale problemen op?
Dat doe je met elkaar.

Sam Hamer studeert momenteel sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.