Project details

Grip op Loslaten

Een project van A&O fonds Gemeenten waarbij 10 pilot-gemeenten PAO uitvoeren binnen en buiten gemeentemuren.

Project team

Situation

This page is under construction.

PAR Design