Van CEO naar tuinman

Een tuinman heeft een compleet andere houding dan een CEO:

  • De tuinman laat groeien; de CEO geeft opdracht.
  • De tuinman maakt gebruik van datgene wat er is; de CEO bepaalt wat er komt.
  • De tuinman stuurt bij; de CEO bepaalt de koers.
  • De tuinman anticipeert op mislukkingen; de CEO probeert mislukkingen te voorkomen.
  • De tuinman laat zich leiden door wat zich ontvouwt; de CEO werkt volgens een plan.
  • De tuinman beschouwt het geheel; de CEO controleert de losse onderdelen.
  • De tuinman geeft ruimte; de CEO bakent de ruimte af.

De leider die zich laat inspireren door de houding van een tuinman, bouwt aan een netwerkorganisatie. Een organisatie waarin beter wordt samengewerkt met de klant; waarin creativiteit en trial-and-error meer ruimte krijgen; waarin de focus ligt op waarde in plaats van op productie.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en cases laten Van Hasselt en Romanesco zien hoe je meteen aan de slag kan gaan.

KOOP DIT BOEK