Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project details

Start date: 20 april 2020
Status: Afgerond
Duration: 1 week
Country: Nederland
Partner organisation: A&O fonds Gemeenten

Sustainable Development Goals

Other related readings

Wij-Werken Week Limburg

Een project, geïnspireerd op PAO-principes, waarin gemeentesecretarissen met elkaar plannen co-creëren die bijdragen aan een soepele opstart na de corona lock-down.

Project team

Situation

Door de corona lock-down is er veel veranderd op de gemeentelijke werkvloer. In deze crisissituatie blijken processen wendbaarder en flexibeler te zijn. Er is toch wel angst dat die wendbaarheid en flexibiliteit na de crisis verloren gaan en het is onduidelijk hoe gemeenten weer soepel op kunnen starten zodra de corona-lockdown voorbij is.  

PAR Design

Outcome

Deelnemers wensen de gemeenten een goede opstart te geven na de Corona-crisis, waarbij de succesfactoren die ze gezien hebben tijdens de crisis, mee kunnen nemen. Daarbij kwamen de volgende thema’s aan de orde:

 • Digitalisering vasthouden en uitbouwen
 • Samenleving
 • De nieuwe manier van werken
 • Leiderschap tonen
 • Communicatie

De bovenstaande thema’s zijn uitgewerkt tot handreikingen voor gemeenten. Gemeenten die dit willen gebruiken, kunnen dit uitwerken tot een op de lokale situatie toegespitst actieplan. Deze handreikingen zijn te vinden in de als bijlagen bijgevoegde “flappen”.

Vervolgens heeft de groep een actieplan opgesteld ten behoeve van de uitrol van deze handreikingen: Integratie. Daarbij is tevens aandacht besteed aan samenwerking tussen gemeenten onderling en samenwerking met de provincie. Hieronder staan de resultaten uit de laatste focusgroep die ging over deze integratie.

 

De geco-creeërde oplossing bestaat uit de volgende stappen:

 1. Eerste terugkoppeling eigen gemeente, eerste terugkoppeling alle secretarissen
 2. Bespreken in de verschillende Gremia
 3. Acties laten uitwerken met maatwerk
 4. Terugkoppelmoment met de Wij-Werken groep

Bijbehorende taken (namen van wie wat oppakt zijn weggelaten):

Stap 1

a) Ervaringen terugkoppelen aan A&O fonds Gemeenten + artikel suggestie op vraag: Hoe kan A&O fonds Gemeenten dit verder brengen?

 1. b)  Positief/niet-directief verwoorden van alle geeltjes
 2. c)  1. Voorbereiding gesprek alle gemeentesecretarissen, met [anoniem], week 18
  2. Ervaring en resultaat afgelopen week bespreken met alle Limburgsecretarissen – ‘coalition of the willing’ –
 3. d)  OR laten uitwisselen: provincie – gemeente
 4. e)  Ervaring en resultaten in directieteam bespreken (lokaal/gemeentesecretaris)
 5. f)  Meenemen van Wij-Werken Week naar interne Grip op Loslaten-groepen
 6. g)  Afstemmen Grip op Loslaten-groepen Limburg

 

Stap 2

 1. a)  In collegeteam neerleggen
 2. b)  Bespreken met OR
 3. c)  Terugkoppeling naar andere gremia met link naar communicatie

Hierbij Storytelling gebruiken.

Stap 3 Per gemeente aan de slag: voor de Wij-Werken Week groep geen taken.Stap 4

 1. a)  Bijeenkomst plannen Wij-Werken Week groep
 2. b)  Bij elkaar komen om ervaringen te delen (allen, juni 2020)

 

Project images